www.elmundofinanciero.com

CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO

Xi Jinping, reelegido secretario general del Comité Central del PCCh

Xi Jinping preside la primera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 23 de octubre de 2022. (Xinhua/Ju Peng)
Ampliar
Xi Jinping preside la primera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 23 de octubre de 2022. (Xinhua/Ju Peng)

· Xi Jinping fue reelegido este domingo 23 de octubre como secretario general del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en la primera sesión plenaria del comité

lunes 24 de octubre de 2022, 10:45h

A la sesión, presidida por Xi, asistieron 203 miembros del XX Comité Central del PCCh y 168 miembros suplentes. Xi también fue nombrado presidente de la Comisión Militar Central del PCCh en la sesión. Los miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh elegidos en la sesión son Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi. También fueron elegidos en la sesión los miembros del Buró Político del Comité Central del PCCh, que refrendaron a los miembros del Secretariado del Comité Central del PCCh nominados por el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh.

En la sesión fueron nombrados los miembros de la Comisión Militar Central.

La sesión aprobó al secretario, los subsecretarios y los miembros del Comité Permanente de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) elegidos en la primera sesión plenaria de la XX CCCD.

Las listas son las siguientes:

Los miembros del Buró Político del Comité Central del PCCh (según el orden del número de trazos del carácter chino del apellido):

Ding Xuexiang, Xi Jinping, Ma Xingrui, Wang Yi, Wang Huning, Yin Li, Shi Taifeng, Liu Guozhong, Li Xi, Li Qiang, Li Ganjie, Li Shulei, Li Hongzhong, He Weidong, He Lifeng, Zhang Youxia, Zhang Guoqing, Chen Wenqing, Chen Jining, Chen Min'er, Zhao Leji, Yuan Jiajun, Huang Kunming, Cai Qi

Los miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh:

Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi

Secretario general del Comité Central del PCCh:

Xi Jinping

Los miembros del Secretariado del Comité Central del PCCh:

Cai Qi, Shi Taifeng, Li Ganjie, Li Shulei, Chen Wenqing, Liu Jinguo, Wang Xiaohong

Presidente, vicepresidentes y miembros de la Comisión Militar Central

Presidente: Xi Jinping

Vicepresidentes: Zhang Youxia, He Weidong

Miembros: Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua, Zhang Shengmin

Secretario, subsecretarios y miembros del Comité Permanente de la CCCD

Secretario: Li Xi

Subsecretarios: Liu Jinguo, Zhang Shengmin, Xiao Pei, Yu Hongqiu (mujer), Fu Kui, Sun Xinyang, Liu Xuexin, Zhang Fuhai

Miembros del Comité Permanente de la CCCD (según el orden del número de trazos del carácter chino del apellido)

Wang Xiaoping (mujer), Wang Aiwen, Wang Hongjin, Liu Jinguo, Liu Xuexin, Xu Luode, Sun Xinyang, Li Xi, Li Xinran (manchú), Xiao Pei, Zhang Shengmin, Zhang Fuhai, Chen Guoqiang, Zhao Shiyong, Hou Kai, Yin Bai (naxi), Yu Hongqiu (mujer), Fu Kui, Mu Hongyu (mujer)

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)
Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios